Artikel NHD 31 augustus 2022

Update Rozenbuurt
Na het lezen van het artikel van 31 augustus 2022 in het Noordhollands Dagblad heb je wellicht vragen. We willen graag uitleggen hoe het zit met project Rozenbuurt in Zwaag.

Op 21 september 2021 heeft de Raad van de gemeente Hoorn het bestemmingsplan vastgesteld. Daarna was er voor belanghebbenden 6 weken de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. Zoals in het krantenartikel benoemd heeft een aantal omwonenden dit gedaan. 

13 juni 2022 heeft de zitting plaatsgevonden bij de Raad van State in Den Haag. Op 24 augustus 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. 

De uitspraak die de Rechter heeft gedaan is een zogenoemde 'tussenuitspraak' waarbij de mogelijkheid geboden is voor een 'bestuurlijke lus'. Dit houdt in dat de Raad van de gemeente Hoorn de mogelijkheid krijgt om de onderstaande twee bewuste onderdelen van het besluit, welke ze 21 september 2021 genomen hadden, te herstellen. 

De Raad van State heeft de raad van de gemeente Hoorn 12 weken de tijd gegeven om dit te doen. De twee punten die aangepast moeten worden, zijn:
- de appartementengebouwen (Grote Huizen) niet meer dan 8 bouwlagen zullen krijgen. 
- in het bestemmingsplan vastleggen dat vanuit het bomenbeleidsplan van de gemeente Hoorn er per woning 1,3 bomen in het plan moeten worden geplant. Indien dit vanwege de ruimte in het plan niet mogelijk is, kan dit ook financieel worden gecompenseerd via een bomenfonds. Dan worden de bomen elders in en door de gemeente geplant. Deze afspraak is al eeder gemaakt met de gemeente via een zogenaamde anterieure overeenkomst, maar de Raad van State vond dit nog onvoldoende en wilde dit ook in het bestemmingsplan opgenomen zien. 

De andere ingediende beroepsgronden door de omwonenden zijn definitief afgewezen door de Raad van State.

De 2 hierboven genoemde onderdelen gaat de gemeente aanpassen. De betreffende omwonenden worden geïnformeerd op welke wijze dit is gedaan. Zij hebben vervolgens nog de mogelijkheid om binnen 4 weken op de aanpassing zienswijzen bij de Raad van State in te dienen. Naar verwachting volgt daarna binnen 6 weken de definitieve einduitspraak. 

Het goede nieuws is, dat deze tussenuitspraak géén beperkingen geeft op de woningen die in verkoop zijn. De vergunningen hiervoor zijn allemaal verleend en onherroepelijk, waardoor we gebruik kunnen maken van die vergunningen om te kunnen starten met de bouw. 

Wij hebben alle vertrouwen in een goede afloop en gaan volle kracht vooruit met de bouwrijpmaakwerkzaamheden op locatie om te kunnen starten met de bouw van de eerste woningen in plan Rozenbuurt. 

Terug naar nieuwsoverzicht