Veel gestelde vragen

Deze vragenlijst is met zorg samengesteld, echter wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Vragen over verkoop, planning en toewijzing

Door je in te schrijven via de pagina inschrijven op deze site. Je maakt daar een persoonlijk account aan voor Rozenbuurt - Zwaag. Via dit account kun je door middel van het digitale inschrijfformulier in je account je voorkeur voor een woning of kavel aangeven. Mocht je al een account hebben, dan kun je inloggen en in je persoonlijke account het digitale inschrijfformulier openen en invullen.

Nee, er is sprake van vrije verkoop.

Het plan bestaat uit circa 420 woningen in verschillende prijscategorieën. In fase 1a heb je de keuze uit 47 woningen en 20 vrije kavels.

In volgende fasen zullen onder andere appartementen en hofwoningen aangeboden worden.

Je bent vrij om zelf een aannemer te kiezen.

Ja, er is een kavelbrochure beschikbaar.

Via nieuwsbrieven houden wij je op de hoogte over hoe je in aanmerking kunt komen voor een woning of kavel. Inschrijven doe je via je persoonlijke account. Al deze informatie is ook terug te vinden op de website.

Er komen huurwoningen-/appartementen aan bod in een andere fase. Er zullen 30% sociale woningen komen en 30% middeldure woningen. 

De woningen/kavels zullen worden toegewezen op basis van de volgorde van de aangegeven voorkeuren. Bij meerdere gegadigden voor één woning vindt de toewijzing plaats op basis van een random match, waarbij de ingevulde informatie en de financiële check (zie hiervoor ook de vraag: ‘Hoe weet ik of de woning / kavel voor mij financieel haalbaar is?’) wordt meegenomen bij de toewijzing van de beste kandidaat.

Als de 1e voorkeurkeuze voor een woning al aan een andere gegadigde is toegewezen, kan een eventuele 2e keuze worden toegewezen, enz.

Vragen over het dorp / woningen / kavels

Naast het winkelcentrum Hollandse Cirkel (Bangert en Oosterpolder) vind je in het dorp supermarkten en meerdere authentieke winkels zoals een warme bakker, slager, kapper, opticien, snackbar, chinees en vishandel. Er zijn verschillende basisscholen en meerdere kinderdagverblijven. Het dorp kent een rijk verenigingsleven. Daarnaast heeft winkelcentrum De Huesmolen in Hoorn ook diverse winkels en is makkelijk bereikbaar. Zowel met de fiets als auto.

Met de auto is Zwaag via de snelweg A7 en de Provincialeweg N307 goed bereikbaar. Er zijn veel busverbindingen en op fietsafstand 2 NS-stations, station Hoorn Kersenboogerd en station Hoorn. Vanaf NS-station Hoorn rijden er treinen naar Amsterdam, Schiphol, Amersfoort, Haarlem, Alkmaar en Enkhuizen.

Ja dat is mogelijk. De meerwerklijsten staan onder ‘aanbod’ per bouwnummer weergegeven.

Parkeren is grotendeels mogelijk in het openbaar gebied. De meeste woningen / kavels hebben een verplichting op eigen terrein te parkeren. Dit staat weergegeven op de situatietekening.

De parkeernorm zoals de gemeente deze stelt, wordt aangehouden.

Ja, alle woningen hebben een berging.

De woningen worden BENG (bijna energie neutrale gebouwen) opgeleverd. Daarmee voldoet de woning aan de door de overheid vastgestelde norm BENG. Door toepassing van gevel-, vloer-, en dakisolatie en door energiezuinige installaties wordt aan deze normstelling voldaan. Zo wordt er gebruik gemaakt van een warmtepomp, PV-panelen en beschikt de woning over WTW (warmte terug winning) verntilatiesysteem.

Ja, de woningen en appartementen worden zonder gasaansluiting opgeleverd. Een aardwarmtepomp zal de woning voorzien van warmte, koeling en warm tapwater.

Er loopt momenteel een procedure bij de Raad van State waarvan 13 juni jl. de zitting is geweest. Binnen een paar maanden verwachten wij de uitspraak, maar zien deze positief tegemoet.

De woningen voor de eerste fase zijn op een paar na allemaal aangevraagd en de meeste zijn al verleend. Deze zijn echter nog niet onherroepelijk.

Het plan wordt uitgevoerd onder SWK garantie- en waarborgregeling.

Er zit geen keuken in de woning en er is ook geen stelpost opgenomen.

Ja, er zit standaard sanitair en tegelwerk (badkamer en toilet) in de woning.

Zie hiervoor de technische omschrijving. De technische omschrijving is te downloaden bij de verkoopstukken.

De aansluiting op het glasvezelnet of kabelnet (het abonnement) dien je zelf aan te vragen. Aansluitingen voor elektra en water worden door de regionale netbeheerder verzorgd. Ook Ziggo en Reggefiber (indien van toepassing) zorgen voor een aansluiting tot in de meterkast. 

Verkoopproces

Hierover informeren wij je via de verkoopprocedure.

Contracten en financiële haalbaarheid

De grond koop je via de koopovereenkomst die je aangaat met de ontwikkelaar. Met de aannemer sluit je een aannemingsovereenkomst af. De aannemer is de partij die je huis bouwt.

De inhoud van de overeenkomsten neemt de makelaar met je door tijdens het optiegesprek. Besluit je over te gaan tot koop, teken je de overeenkomsten digitaal. Op dat moment ben je officieel een overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar en de aannemer.

Naast dat er 80% per woningtype verkocht moet zijn, dienen vergunningen te zijn afgegeven zoals de omgevingsvergunning en het SWK-certificaat. Daarnaast dient de grond bouwrijp te zijn.

Je kunt een vrijblijvende afspraak (van ca. 30 minuten) inplannen bij de Rabobank, Financieel Centrum West-Friesland of een eventuele andere financierder. Zie hiervoor de link vermeld in het tabblad financiering Na afloop ontvang je het ‘Orientatierapport Lenen en Wonen’ als pdf-document. Dit document dien je, wanneer de verkoop is gestart, up te loaden bij je inschrijfformulier. Het is niet verplicht om de check bij de Rabobank/Financieel Centrum West-Friesland te doen, maar wel makkelijk en snel. Een financieringsverklaring dient te allen tijde door een erkend financieel adviseur gedaan te worden. Het verplicht je nergens toe.

Zodra opschortende voorwaarde zijn vervallen en de bouw van de woning definitief doorgaat, word je door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte (leveren van de grond) en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben zodra je verneemt dat de akte gepasseerd kan worden.

Planning

Dit is onder andere afhankelijk van het vervallen van de opschortende voorwaarden zoals het verkoopresultaat en afgifte omgevingsvergunning. Naar verwachting zal er in het eerste halfjaar van 2023 worden aangevangen met de bouw.

Dit is afhankelijk van de start van de bouw. Voor nu gaan we uit van medio 2024 voor de eerste fase.

In principe 5, maar dit hangt af van de verschillende marktomstandigheden.

Dit is mede afhankelijk van de verschillende marktomstandigheden en verkoopsnelheid van de huidige fase. Nadat hier meer inzicht in is zullen we jullie op de hoogte houden middels de nieuwsbrief.